SERVIS

Provádíme servisní prohlídky a kontrolní měření s následným zajištěním servisu, oprav a výroby náhradních dílů pro všechny typy námi vyráběných zařízení a také pro některé elektromechanické zvedáky jiných výrobců.

Přehled nabízených servisních služeb

1. Zajištění servisních prohlídek a měření výše uvedených zařízení

Provádíme kompletní proměření stavu opotřebení jednotlivých dílů a zhodnocení celkového stavu a úplnosti zařízení na místě.

Pro zajištění měření a vyhodnocení máme k dispozici četu zkušených servisních a měřících techniků, technické vybavení a především kompletní dokumentaci, která byla a je nedílnou součástí certifikací těchto zařízení.

Na základě odborné prohlídky zařízení vypracujeme zprávu o stavu zařízení s případnými doporučeními ohledně dalšího provozu a případných oprav. Tato zpráva slouží provozovateli zařízení pro rozhodnutí o případném servisu, pro plánování oprav atd.

 

2. Provedení všech typů oprav uvedených zařízení dle výsledků prohlídek a dle požadavků objednatele

V případě potřeby a na základě rozhodnutí vlastníka/provozovatele provedeme výměnu opotřebených dílů nebo montáž chybějících dílů, případně opravu v jakémkoli rozsahu od drobných oprav až po generální opravy. Jako výrobce můžeme zaručit, že všechny opravy budou provedeny v souladu s technickou dokumentací výrobce a s vydanými certifikáty.

 

3. Modernizace zařízení

V rámci generálních oprav Vám můžeme také nabídnout modernizaci ovládací elektroniky i některých mechanických částí zvedáků. Modernizace zahrnuje především další zvýšení bezpečnosti provozu (přesnější synchronizace zdvihu, ochrana před najetím na překážku a další prvky).Na všechny opravy držíme záruku. U generálních oprav jsme pak schopni obnovit záruku na kompletní zařízení v plném rozsahu jako u nového zařízení.

Jako výrobce předmětných zařízení jsme schopni a výhradně oprávněni dodat Protokol o kompletnosti a jakosti výrobku a Návod k použití.© 2017 FEREX Machinery s.r.o.